Oplossingsgerichte therapie

In de oplossingsgerichte therapie richten we ons vooral op je sterke kanten en hulpbronnen. We onderzoeken samen welke vaardigheden je al in huis hebt om om te gaan met de klachten die je ervaart. In plaats van over je moeilijkheden praten we over je mogelijkheden. We besteden uiteraard ook aandacht aan de klachten die je ervaart, maar de nadruk van de behandeling daarvan ligt op het erkennen en verder ontwikkelen van jouw sterke kanten.