Werkwijze


Locatie van de gesprekken

Alle gesprekken kunnen zowel op locatie als online plaatsvinden. Wanneer je niet naar mijn praktijkruimte kunt komen en online gesprekken niet prettig vindt, kunnen we bij uitzondering de mogelijkheid voor een aan huis behandeling bespreken.

Mijn praktijkruimte is gevestigd in het pand van Stories, aan de Wagenweg 252 in Haarlem. Je kunt bij mij terecht op donderdag en in overleg eventueel op andere dagen.

Vergoede zorg op basis van een DSM-5 diagnose

Wanneer je verwezen bent door een arts (vaak de huisarts) met een vermoeden van een DSM-5 diagnose is de werkwijze zoals onderstaand beschreven.

Intake- en adviesgesprek

Na aanmelding volgt een intakegesprek van ongeveer een uur. Tijdens het intakegesprek hoor ik graag jouw verhaal. We brengen samen je klachten en hulpvraag in kaart. Daarnaast bespreken we je huidige leefomstandigheden en je achtergrond. Zo krijg ik een goed beeld van wie jij bent en waar je in vastloopt. Tevens biedt het gesprek jou de ruimte om vragen te stellen.

Na het intakegesprek volgt een adviesgesprek van ongeveer een uur. In dit gesprek bespreken we samen een passend behandelplan. Het kan voorkomen dat naar aanleiding van het intakegesprek blijkt dat je wat anders nodig hebt dan een behandeling in de Basis GGZ. Ik zal dan met jou overleggen over een passender verwijzing, zo nodig naar de Specialistische GGZ. Wanneer we besluiten dat je voor de behandeling bij mij blijft, maken we samen een behandelovereenkomst, die we met jouw goedvinden delen met de huisarts.

Behandeling

De behandeling begint zo snel mogelijk na het adviesgesprek, meestal maximaal 4 weken later.

We plannen jouw afspraken in overleg. De behandelsessies duren 45 minuten en vinden meestal plaats met een frequentie van eens per 2 weken. Een behandeling in de Basis GGZ omvat inclusief intake- en adviesgesprek circa 12 gesprekken. We evalueren regelmatig en stellen het behandelplan zo nodig bij.

Afsluiting

Het laatste gesprek wordt meestal ingevuld met het bespreken van een kort terugvalpreventieplan en een eindevaluatie van het behandelverloop. Met jouw goedvinden delen we dit eveneens met de huisarts.

Overleg met de verwijzer

Gedurende de behandeling kan het voorkomen dat overleg met de verwijzer (meestal de huisarts) nodig is. Wanneer je geen behandeling bij mij kunt starten, zal met de huisarts een eventuele terugverwijzing of doorverwijzing (naar de Specialistische GGZ) worden besproken.

Vragenlijsten
Om de behandeling te kunnen evalueren en goed zicht op jouw klachten te krijgen en houden, maak  ik gebruik van vragenlijsten. Deze worden digitaal naar jou verzonden.

Onvergoede zorg: je betaalt zelf.

Indien je niet voldoet aan een DSM-dagnose die door de zorgverzekeraar vergoed wordt, kom je in aanmerking voor onvergoede zorg. Je betaalt je behandeling dan zelf.  Als je vermoed dat je niet voor vergoeding in aanmerking komt, kun je telefonisch contact met mij opnemen. We bepalen dan samen of je al dan niet voor vergoeding in aanmerking komt. Als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, plannen we een intake in die 45 minuten zal duren. We brengen je klachten in kaart en stellen samen een behandelplan op. We bepalen dan ook hoeveel sessies je ongeveer nodig hebt voor je behandeling.