Vergoeding en kosten

Vergoeding van behandeling in de Basis GGZ

Behandeling binnen mijn praktijk valt onder de basis GGZ en wordt daarmee vergoed door je zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt echter wel aangesproken. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. De huisarts kan je rechtstreeks verwijzen via zorgdomein.

Ik heb ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dat wordt contractvrij werken genoemd. Op die manier voorkom ik zoveel mogelijk onwenselijke inmenging van zorgverzekeraars, zoals het hanteren van een maximum aan omzet, waardoor behandelingen soms vroegtijdig moeten worden afgebroken. Ik gun je een behandeling waarbij we met zo min mogelijk beperkingen samen kunnen bepalen wat nodig is. Door contractvrij te werken kan ik je optimale kwaliteit van zorg bieden.

Per 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd, een nieuw bekostigingsmodel binnen de geestelijke gezondheidszorg. Bekostiging vindt sindsdien plaats op basis van het daadwerkelijk aantal consulten en het type consult. Ik hanteer voor de consulten de tarieven die voor 2024 door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) zijn vastgesteld. Deze tarieven zijn gebaseerd op zowel directe tijd (de tijd dat we rechtstreeks contact hebben) als indirecte tijd (verslaglegging) maar alleen de directe tijd wordt geregistreerd. Naast sessies valt ook rechtstreeks contact over de inhoud van de behandeling per mail of telefoon onder directe tijd. De belangrijkste NZA tarieven (GZ-psycholoog, Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II) voor 2024 binnen mijn praktijk zijn:

Tijdsduur in minutenVerrichtingCodeBedrag
60Diagnostiek (intake- en adviesgesprek)CO0562€ 183,44
60BehandelingCO0627€ 161,46
45BehandelingCO0497€ 135,89
30BehandelingCO0237€ 95,67
15BehandelingCO0367€ 56,19
5BehandelingCO0107€ 31,48


Voor een overzicht van alle tarieven, zie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij je eigen verzekeraar kun je informeren welk percentage je van deze tarieven vergoed krijgt (meestal 65-100%, afhankelijk van je polis). Voor volledige vergoeding heb je een restitutiepolis nodig. Voor meer informatie over alle vergoedingen, kun je kijken op de website van de contractvrijepsycholoog.
Het is belangrijk dat je bij je zorgverzekeraar nagaat wat je precies vergoed krijgt, zodat je niet geconfronteerd wordt met kosten waar je niet op had gerekend. Indien je te weinig financiële draagkracht hebt, om je eigen bijdrage (volledig) te kunnen bekostigen, neem dan contact met mij op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Je ontvangt na elke sessie een factuur van mij met de kosten van je behandeling. Deze factuur kun je dan zelf indienen bij je zorgverzekering.

Zelf betalen

Wanneer je jezelf meldt met een hulpvraag of klachten waarbij de zorgverzekering geen vergoeding biedt, dan bedraagt het tarief voor een behandelsessie van 45 minuten €105,00. Je eigen risico wordt dan niet aangesproken. Ook wanneer je alles zelf betaalt, ontvang je na elke sessie een factuur met de kosten van je behandeling.

Annuleren van afspraken

Wanneer je een afspraak wilt annuleren wil ik je vragen dit minimaal 24 uur van tevoren aan mij door te geven. Dit kan door te bellen en bij geen gehoor een voicemail in te spreken (06-81929526) of te mailen naar info@froukjedeboerpsychologie.nl. Het annuleren van je afspraak brengt dan geen kosten met zich mee. Als je de afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, zal € 105,00 per gemiste afspraak van 45 minuten in rekening worden gebracht. De verzekeraar vergoedt deze kosten niet.